AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

PHAINOMENA XXVI/ 100-101: 

Abstracts/Povzetki

Klaus Held

Ključne besede: kultura, narava, japonski vrt, Lebenswelt, Aristotel.

Liangkang Ni

Ključne besede: Gödel, Husserl, noema, noesis.

Christophe Perrin

Ključne besede: Heidegger, filozofija, svoboda, vprašanje, uvod.

Rasmus Gahrn-Andersen

Ključne besede: Jünger, izkustvo, poezija, resnica, fenomenologija.

Xia Hong

Ključne besede: življenjski svet, svet, življenje, fenomenologija, Wittgenstein.

Salvatore Italia

Ključne besede: Habermas, avtonomija, svobodna volja, kultura, narava.

Boško Pešić – Martina Ivanko

Ključne besede: M. Foucault, parezija, aleturgija, resnica, demokracija, politika, filozofija, oblast.

Harris B. Bechtol

Ključne besede: Abraham, Derrida, Marion, religija, odgovornost.

Andrej Božič

Ključne besede: Gadamer, Waldenfels, drugo, dialog, vprašanje, odgovor.

Ilya Inishev

Ključne besede: hermenevtika, teorija podobe, ikonična materialnost.

Krešimir Purgar

Ključne besede: ontologija podobe, pikturalno prikazovanje, Martin Seel, Dieter Mersch, temporalnost, transparentnost, medialnost, referencialnost.

Veronica Neri

Ključne besede: avtonomija, etika, podoba, odgovornost, splet.

Chung-Chi Yu

Ključne besede: računalniška igra, Husserl, fenomenologija, intencionalnost.