AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

72-73 Analogije 

Plotin, čutno lépo, simetrija, oblika, oblikovno počelo, snov, Kristina Tomc, Fidijev Zevs, techne, mimesis, Robert Petkovšek, Platon, platonizem, novoplatonizem, transcendenca, metafizika, um, dobro, bitje, Damir Barbarić, duša, narava, gibanje, utelešenje, Petar Šegedin, pravičnost, življenje, duša, polis, Andrina Tonkli Komel, mit, spomin, entuziazem, Platon, Hesiod, Igor Mikecin, logos, beseda, poslušanje, imenovanje, dajanje-znakov, gnoma., Athanasia Leontsini, aristotelizem, tomizem, sholastika, teologija, Bizantinsko cesarstvo, Eleni Leontsini, MacIntyre, etika, Aristotel, pravičnost, pravo, Babette E. Babich, Nietzsche, Hume, stil, umetnost, znanost, Dennis J. Schmidt, Heidegger, tragedija, Anaksimander, etika, grška filozofija, Barbara Horvat, Schlegel, fragment, romantika, hermenevtika, umetnost, Tomaž Verdev, Hölderlin, Fichte, idealizem, bit, spoznanje. Aleš Košar, Hegel, Heidegger, umetnost, duh, bit, Wei Zhang, formalni apriori; materialni apriori; fenomenološko izkustvo; kopernikanska revolucija; ptolemejska kontrarevolucija, Maša Gedrich, etika, budizem, Bodhicitta, um, sreča.