AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

41-42 Bivanje v interpretaciji 

Aristotel, narava, gibanje, postajanje, bit, nebit, snov, oblika, subjekt, Valentin Kalan, fizika, metafizika, vprašanje resnice, dvojnost biti, eno, kategorije, svet, Branko Klun, Tomaž Akvinski, ontologija, bog, Trasibulos G.. Georgiades, glasba, ton, imenovanje, zazvenjanje, čas, vračanje, Holger Schmid, poslušanje, jezik, hermenevtika, Schlegel, Andrina Tonkli Komel, pojmovna zgodovina, zgodovina filozofije, Gadamer, humanistične vede, Gunter Scholtz, pojem, Alfredo Marini, Wilhelm Dilthey, življenje, razumevanje, izraz, zanikanje časa, psihološko razumevanje, pozitivnost, časovnost, Manfred Riedel, znanost, znanstvena revolucija, teorija, Jan Bednarik, Dimitri Ginev, Misch, kritika uma, kriza modernosti, pometafizično mišljenje, Oliver Cosmus, tubit, subjekt, ontološka diferenca, Heidegger, Husserl, Žarko Paić, Nietzsche, Sloterdijk, Deleuze, um, postmoderna kritika uma, Dean Komel, interpretacija, morala, logika