AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

64-65 Dedukcije 

Tadashi Ogawa, konfucijanska filozofija, interkulturnost, kultura, fenomenologija, vrednote, svoboda, politika, socialno, civilna družba, suverenost, James Mensch, Klemen Klun, Dekalog, Filon iz Aleksandrije, hermenevtika, pravo, religija, politika, Jan Princl, sodobna umetnost, bistvo, epistemologija, Baumgarten, Kant, Hegel,  Dejan Aubreht, Nietzsche, jezik, patos, volja do moči, Gregor Moder, kontinuum, tubit, gibanje, pleroza, teleioza, Tomaž Grušovnik, Wittgenstein, Heidegger, pragmatizem, družba, filozofska kritika, Robert Simonič, tehnika, bit, bistvo, instrumentalnost, Andrej Božič, filozofska hermenevtika, zgodovinskost razumevanja, jezik/govorica, umetnost, resnica, Urban Vovk, Gadamer, Kant, estetika, hermenevtika, umetnost, Jože Horvat, Lebenswelt, Husserl, fenomenologija, Patočka, Merleau-Ponty, Tina Bilban, postmoderna, aporija časa, poststrukturalizem, psihoanaliza, Izar Lunaček, filozofija religije, arhaična zavest, ideologija, mitski heroj, pošast, Dean Komel