AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

79 Diapositiva 

Wen-Sheng Wang, physis, techne, praxis, phronesis, philia, sophia, Aristotel, Husserl, Xin Yu, Th. Lipps, M. Scheler, Einfühlung, Einsfühlung, primordialnost, ne-primordialnost, Ka-wing Leung, predstruktura, interpretacija, razumevanje, Heidegger, Gadamer, Dimitri Ginev, temeljna analiza pomena, Habermas, berljive tehnologije/heremenevtična predstrukutra raziskovanja, spoznavno-usmerjevalni interesi, Cathrin Nielsen, izobraževanje, človeška tehnologija, optimizacija, zgodovina, človeška narava, Žarko Paić, telo, podoba, želeči stroji, sodobna umetnost, filozofija, Izar Lunaček, karneval, Bahtin, ikonski obrat, slikovno, fantazma.