AUTHORS

PHAINOMENA

ABOUT PHAINOMENA

LINKS

CONTACT

FOLLOW US ON

PHAINOMENA ON THE MAP

Note: This attempt aims to show the geographical dispersion of philosophical thought today. As a project in progress we apologise for any mistakes or incompleteness. If you find any errors or have any suggestions please let us know by e-mail (info@phainomena.com). / Opomba: Zemljevid je poskus prikaza razvejanosti in razpršenosti sodobne filozofske misli. Projekt je v nastajanju, tako da se za vsakršno napako ali pomanjkljivost vnaprej opravičujemo. Prosimo vas, da nam morebitne popravke ali pripombe posredujete na elektronski naslov (info@phainomena.com)