AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

9-10 številka: Fenomenologija in teologija

Tine Hribar, bog, fenomen, Edmund Husserl, transcendenca boga, Tomaž Akvinski, Edith Stein, naravni um, nadnaravni um, kritična filozofija, dogmatična filozofija, teocentrična filozofija, egocentrična filozofija, ontologija, metafizika, Max Scheler, Ludwig Wittgenstein, etika, Martin Heidegger, fenomenologija, teologija, Dean Komel, Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, ontološka hipoteka, Jacques Derrida, Gorazd Kocijančič, molitev, Marko Ivan Rupnik, umetnost, Pavle Rak, molitvena teologija, Igor Škamperle, psihoanaliza, Vid Snoj, dekonstrukcija, negativna teologija