AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

53-54 Hermenevtika in humanistika I 

Hans Georg Gadamer, hermenevtika, duhoslovne znanosti, filozofija, zgodovinskost, razumevanje, Paul Ricoeur, humanistika, umetnost, interpretacija, zgodovina, Hans Ulrich Lessing, Dilthey, Heidegger, Geisteswissenschaften, Dimitri Ginev, Evropa, svet, Yvanka B. Raynova, Dean Komel, sodobnost, Hegel, čas, Günter Figal, Kant, estetika, svoboda, Richard Rorty, analitična filozofija, univerza, kontinentalna filozofija, Mario Ruggenini, komunikacija, medčloveškost, interpretacija, igra, Charles Taylor, modernost, kultura, individualizem, morala, Ugo Vlaisavljević, ideologija, komunizem, skupnost, vednost, Mario Kopić, politika, politična hermenevtika, hipotetična rekonstrukcija, Rok Svetlič, Dworkin, filozofija prava, pravni pozitivizem, Jožef Muhovič, umetnost, duhovnost, telesnost, artefakt, Leon Stefanija, hermenevtika glasbe, raziskovanja glasbe, semiologija/semiotika glasbe, interpretacija, Mateja Kurir, arhitektura, prebivanje, bit, umetnost, resnica, estetika, Andrina Tonkli Komel, zgodovina filozofije, zgodovina, antična filozofija, Reale, interpretacija