AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

55-56 Hermenevtika in humanistika II 

Rainer Thurnher, hermenevtika, metoda, razumevanje, tradicija, zgodovina, Jean Grondin, Vattimo, Gadamer, nihilizem, hermenevtika, govorica biti, Dean Komel, Heidegger, dogodje, govorica, svet, Wilhelm von Humboldt, Donatella Di Cesare, govorno dejanje, Rémi Brague, Evropa, kultura, zgodovina, kulturna zgodovina, antika, ciklizem, mitski čas,  Izar Lunaček, imitacija, ponovitev, postmodernizem, Cathrin Nielsen, tehnika, produkcija, mitologija, Fink, fenomenologija, Janko M. Lozar, Nietzsche, Zaratustra, volja do moči, razpoloženje, Robert Simonič, aletheia, bit, ne-bistvo, bistvo, Friedrich Wlihelm Jospeh von Schelling, lepo, kiparstvo, končno, neskončno, Damir Barbarić, Dennis J. Schmidt, pesniška govorica, hermenevtika, skupnost, estetika, Mirko Wischke, estetsko izkustvo, Gadamer, Hartmann, umetniško delo, fenomenologija, Julia V. Iribarne, fenomenologija, Husserl, sanje, Hering, Conrad, Andrina Tonkli Komel, Andrzej Wierciński, jezik, interpretacija, razumevanje