AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

21-22. številka: Krog razumevanja

Matija Vlačić, hermenevtika, sveto pismo, Hans Georg Gadamer, ontološka diferenca, Jan Bednarik, Peter Trawny, umetnost, umetniško delo, Dean Komel, filozofski prevod, Aristoteles, čas, duša, Martin Heidegger, Valentin Kalan, Tine Hribar, bog, nesmrtnost,  Helmuth Vetter, eksistencialno razumevanje, tradicionalna ontologija, Hans Jonas, nesmrtnost, eksistenca, Hermann Heidegger, Elfride Heidegger, Karl Jaspers