AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

66-67 Kunst und Form 

Jožef Muhovič, Dean Komel, umetnost, izkustvo, estetika, tehnika, mimesis, Harald Wolter von dem Knesebeck, srednjeveške slike sveta, forma, brezobličnost, epistemologija, Emerik Bernard, forma, dvom, struktura forme, formativni izraz, recipročnost, Johannes Meinhardt, estetika, teorija umetnosti, kriza estetske vrednosti, teorija podob, moderna umetnost, postmoderna umetnost, Harry Lehmann, refleksivni modernizem, vsebinsko-estetski premik, umetnostna kritika,  Aleš Erjavec, postmodernizem, modernizem, umeznost, globalizem, eklekticizem, Brane Senegačnik, poezija, notranja forma, enotna resničnost, umetniški doživljaj, ontologija literarnega dela, heterogenosti, gladki prostor, hrapavi prostor, nomadska in kraljevska znanost, Paul Good, Janez Strehovec, umetnost kot raziskovanje, hibridne vsebine, tehnologija kot kultura