AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

29-30 številka: Metapolitika

Franciscus Suárez, bit, zgodovina, Jan Bednarik, bitje, Martin Heidegger, grški bogovi, krščanski bog, zgodovina biti, metafizika, Dean Komel, zgodovinska fenomenologija, Henrich Hüni, govorica, posnemanje, znaki, besedno dogajanje, etimologija, ime, beseda, A. E. Jensen, ritualno ubijanje, Branko Klun, skrb, smrt, vest, vprašanje smrti, Slavoj Žižek, resnica,  Richard Rorty, hermenevtika, filozofija kot sistematika, filozofija kot vzgoja, objektivna resnica, Hans Georg Gadamer, destrukcija, dekonstrukcija, Janez Šenk, Jože Hrovat, norost, subjekt interpretacije, Rok Svetlič, resnica, dvom, odločitev