AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

7-8. številka: Nietzsche

Friedrich Nietzsche, znanost, Martin Heidegger, Damir Barbarić, Dioniz, Günter Figal, poslednji bog, hermenevtična teologija, Tine Hribar, postmetafizika, nihilizem, Dean Komel, fenomenologija, Andrina Tonkli Komel, pesništvo, Ivan Urbančič, Valentin Kalan