AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

90-91. številka: Notice | 

Andrina Tonkli Komel

Kleubolina, uganka, radovednost, drugost, politika.

Špela Ziherl

Epikur, resnica, kanonike, prolepsis, zaznave, občutja, odsotnost bolečine, ugodje.

Goran Starčević

narava, physis, logos, ekonomija, ekologija.

Tomaž Grušovnik

Stanley Cavell, skepticizem, vzgoja, transpozicija, Jean-Baptiste Poquelin Molière.

Jurij Selan

diskurz, sodobna umetnost, diskurzivna analiza, kultura prezence, kultura pomena, artefaktičnost, kontekst.

Gašper Pirc

filozofija prava, filozofija jezika, pravni diskurz, hermenevtika, metafora.

Jernej Kaluža

Nietzsche, Deleuze, navada, morala, večno vračanje.

Mateja Kurir Borovčić

modernost, praznina, metoda, Heidegger, Freud.

Miroslav Griško

smrt boga, sveta vojna, totalna mobilizacija, transcendenca, eshatologija, nujnost.

Sebastjan Vörös

fenomenologija, kognitivna znanost, nevrofenomenologija, naturalizem, redukcionizem, interdisciplinarnost, teorija znanosti.