AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

23-24. številka: Okrožja smisla

Avrelij Avguštin, hermenevtika, Jan Bednarik, stvar, znak, Bonaventura da Bagnoregio, sveto pismo, Hans-Georg Gadamer, resnica, Martin Heidegger, Dietmar Koch, dogodje, Dean Komel, fenomenološka interferenca, bit, čas, Franci Zore, aporija, Robert Petkovšek, Aristotel, Platon, hermenevtika logosa, Valentin Kalan, duša, tubit, Andrina Tonkli Komel, jezik, čas, Tine Hribar, filozofija religije, Nijaz Ibrulj, Galileo Galilei, Hans Rainer Sepp, fenomenologija, spolna diferenca, Husserl, Bernhard Waldenfels, tujost drugega spola, Linda Martin Alcoff, poststrukturalizem, feministična teorija, Merleau-Ponty, Hilge Landweer, telesje, čustvo, spolne norme, Andrina Tonkli Komel, subjektiviteta spolnosti, Dean Komel, vprašanje biti, odgovor časa