AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

92-93. številka: OPEN FORUM/OPEN FORMS. | 

Bernhard Waldenfels

človeško bitje, človeškost, vprašanje, odgovor, fenomenologija.

Dean Komel

kriza, kritika, filozofija, Parmenid, zid.

Massimo De Carolis

vlada, vladanje, ekonomija, družb, ritual.

Sanja Milutinović Bojanić

katarza, teorija afektov, strah in usmiljenje, čustvena kultura, disfunkcionalna demokracija.

Jeff Malpas

etika, hermenevtika, vsakdanjost, refleksija, normativnost.

Alfred Denker

socialni svet, Heidegger, hermenevtika faktičnosti, Dasein, virtualnost.

Uroš Milić

aktualnost, fakticiteta, reduplikacija, počutje, dialektika, hermenevtika, komunikacija, zastranitev, zapadlost, brezdušnost, povprečnost, vsakdan, nivelizacija, postajanje, avtentičnost, neavtentičnost, >se<.

Victor Molchanov

prostor, čas, Husserl, izkustvo, fenomenologija, zavest, občutek, diferenciacija.

Adriano Fabris

telo, filozofija telesa, transformacije telesa, izpostavljenost, trpnost.

Krešimir Purgar

piktorialna prezenca, teorija podobe, ikonična diferenca, reprezentacija, potopitev, ikonična simultanost.

Rolf Elberfeld

čutnost, svet, kultura, jezik, fenomenologija.