AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

PHAINOMENA

REVIJA ZA FENOMENOLOGIJO IN HERMENEVTIKO

ISSN: 1318-3362
e-ISSN: 2232-6650

Položaj humanosti na začetku tretjega tisočletja zahteva novo samorefleksijo na področju filozofije, nič manj pa tudi na področju kulture, umetnosti, religije in znanosti. Revija Phainomena odpira prostor novemu duhovnemu razgovoru iz fenomenološke in hermenevtične perspektive.

Revija Phainomena je bila prva specializirana revija za fenomenološko in hermenevtično filozofijo v Srednji in Vzhodni Evropi po padcu berlinskega zidu. Njena vloga je še vedno v tem, da združuje filozofe s tega geografskega področja, hkrati pa da v sodelovanju s filozofi iz Severne in Južne Amerike, Vzhodne in Južne Azije, Japonske, Kitajske ter Afrike odpira tudi globalne perspektive fenomenološke in hermenevtične filozofije.

Revija objavlja predvsem članke in prevode s področja fenomenologije, hermenevtike, socialne hermenevtike, filozofije religije, teorije znanosti, filozofije umetnosti in zgodovine filozofije, filozofije kulture. Recenzentske izvode knjig pošiljajte na naslov uredništva.

Revija izhaja štirikrat letno.

GLAVNA UREDNICA

Andrina Tonkli-Komel

UREDNIŠKI ODBOR
Jan Bednarik, Tine Hribar, Valentin Kalan, Branko Klun, Dean Komel, Ivan Urbančič+, Franci Zore.

MEDNARODNI ZNANSTVENI SVET
Pedro M. S. Alves (Lisboa), Damir Barbarić (Zagreb), Rudolf Bernet (Leuven), Arno Baruzzi (Augsburg), Philip Buckley (Montreal), Donatella Di Cesare (Rome), Umesh C. Chattopadhyaya (Allahabad), Ion Copoeru (Cluj), Adriano Fabris (Pisa), Ioanna Kuçuradi (Ankara), Jean Grondin (Montreal), Jean François Courtine (Paris), Renato Cristin (Trieste), Lester Embree (Boca Raton), Günter Figal (Tübingen), Andrzej Gniazdowski (Warszawa), Klaus Held (Wuppertal), Heinrich Hüni (Wuppertal), Friedrich-Wilhelm von Herrmann (Freiburg), Dimitri Ginev (Sofia), Guy van Kerckhoven (Brussel/Bochum), Pavel Kouba (Prague) Thomas Luckmann (Konstanz), Javier San Martín (Madrid), Viktor Molchanov (Moscow), Tadashi Ogawa (Kyoto), Željko Pavić (Zagreb) Tatiana Shchyttsova (Minsk), Gunter Scholtz (Bochum), Hans Rainer Sepp (Freiburg), Önay Sözer (Istanbul), Silvia Stoller (Wien), Rainer Thurnher (Innsbruck), Peter Trawny (Wuppertal), Ugo Vlaisavljević (Sarajevo), Helmuth Vetter (Wien), Dan Zahavi (Copenhagen), Bernhard Waldenfels (Bochum), Andrzej Wierciński (Toronto), Ichiro Yamaguchi (Yokohama).

TAJNIK UREDNIŠTVA
Jurij Verč

NASLOV UREDNIŠTVA
Gospodinjska ulica 8, Ljubljana 1000, tel. 386 (1) 2444 560, fax 386 (1) 2444 586
institut@nova-revija.si

Oddelek za filozofijo (kab. 432b), Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana 1000, tel. 386 1 2411106, dean.komel@guest.arnes.si

IZDAJA
FENOMENOLOŠKO DRUŠTVO V LJUBLJANI
INŠTITUT NOVE REVIJE

Mednarodna edicija izhaja v sodelovanju z ORGANIZACIJO FENOMENOLOŠKIH ORGANIZACIJ

Inštitut Nove revije (ne Založba)

Gospodinjska 8, 1000 Ljubljana

Zanj Tomaž Zalaznik

tel. (386 1) 24 44 560

institut@nova-revija.si

 

Publikacijo sofinancira Javna agancija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije./Supported by Slovenian Research Agency.

Revija Phainomena je vključena v:

The Philosopher’s Index,

Scopus,

Sociological Abstracts,

Worldwide Political Science Abstracts,

Linguistics and Language Behavior Abstracts,

Internationale Bibliographie der Geistes und Sozialwissenschaften,

Internationale Bibliographie der Rezensionen,

The Social Science information Gateway,

Humanities International Index,

Center for Advanced Research in Phenomenology / Books and Journals,

Ulrich’s Periodicals Directory,

EBSCO.