AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

70-71 Ponovitev 

Dean Komel, Husserl, Heidegger, fenomenologija, fenomen, govorica, Teo Vadnjal, redukcija, fenomenološka metoda, subjektivnost, Husserl, Fink, transcendentalna fenomenologija, naravna naravnanost, Stephan Günzel, fenomenologija, prostor, topologija, Husserl, strukturalizem Toru Tani, interkulturnost, Husserl, telo, hitrost, kriza, Giovanni Leghissa, interkulturnost, humanistika, drugost, arhiv, dekonstrukcija, Alessandro Salice, realistična fenomenologija, ontologija, socialni objekti, Lenart Škof, pragmatizem, demokracija, emancipatorična politika, neenakosti, Žižek, Badiou, Unger, Irigaray, Tomaž Grušovnik, William James, Ralph Waldo Emerson, Randall Collins, filozofske tradicije, značaj, Žarko Paić, melanholija, revolucija, kultura,  postkomunizem, nacija, Jurij Verč,  politična levica, politična desnica, diskurz, mit, ideologija, Rok Svetlič, T. Hobbes, človekove pravice, politična filozofija, absolutizem, Hans-Georg Gadamer, hermenevtika, interpretacija, tekst, govorica, literatura, Emil Angehrn, tekst, interpretacija, Ricoeur, kultura, sporazumevanje, Tina Bilban, informacija, kvantna fizika, subjektivni čas, evolucija, literatura, Andrej Božič, poezija, judovstvo, poreklo, s-pomnjenje, polarnost, Andrina Tonkli Komel, spomin, pozaba, filozofija, Platon, ljubezen