AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

94-95. številka: RESPONDENCA  | 

Bernhard Waldenfels

človeško bitje, človeškost, vprašanje, odgovor, fenomenologija.

Goran Starčević

uporništvo, nomadstvo, odpadništvo, Kierkegaard, Deleuze.

Žarko Paić

eksistenca, dogodek, kapital, filozofija, zgodovina, tehnoznanost, kibernetika.

Valentin Kalan

Nietzsche, Evropa, demokracija, volja do moči, nihilizem, Zemlja, pacifizem.

Petar Bojanić

socialni akti, negativno delovanje, nesocialni akti, skupina, identiteta.

Simona Sušec

Hugo Svetoviktorski, interpretacija, pedagogika, srednjeveška filozofija.

Anja Skapin

literatura, literarnost, red, vmesnost, tradicija, (radikalna) tujost literature.

Andrina Tonkli Komel

Sokrat, dialog, Apologija, Gorgias, Fajdros.

Andrej Marković

dobro življenje, srečnost, vrlina, politika, filozofija.

Primož Turk

Aristotel, zadržanje, hexis, etika, politika.

Plotin

Plotin, etika, subjekt, oseba, Eno, dobro/hudo, vrline, oblika/snov, hipostaza, postajanje.

Zgodovinsko mislenje

Sutlić, zgodovinsko mislenje, Heidegger, marksizem.