AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

Jeff Malpas

On Thinking in a Thoughtless Time

 

 

Dean Komel

500 godina utopije

(Interdisciplinarni znanstveni simpozij »Biopolitika i transformacija kulture«, Zagreb, 19. i 20. studenoga 2015)

Program simpozija BIOPOLITIKA I TRANSFORMACIJA KULTURE

 

 

Dean Komel

Fenomenologija in vprašanje biti

 

 

Adriano Fabris

Religious and Cultural Tensions and their Overcoming in Contemporary World

 

 

Bernhard Waldenfels

HOMO RESPONDENS

Človek je bitje, ki sámo sebe postavlja pod vprašaj. Vprašanja »Kdo sem jaz?« ni mogoče preskočiti nič bolj kakor »tukaj« in »zdaj« tega govora. Antropologija, ki poskuša izbrisati sleherni ostanek egologije, po nujnosti skrepeni v ideologijo, ki nas glede porekla idej pusti tavati v temi. Ker pa se sleherni govor implicitno ali eksplicitno usmerja k nekomu, se vprašanje »Kdo sem jaz?« podvoji z vprašanjem »Kdo si ti?« Vse to nima ničesar opraviti z narcistično samozaljubljenostjo človeka, temveč prihaja od tega, da ima sleherno vprašanje, tudi vprašanje po človeku, kraj, s katerega se zastavlja. Vprašanja ne padajo z neba.

Mnogoliki človek

 

KOMENTARJI /

filozofija v/o sodobni kulturni in družbeni situaciji

BRANJA /

recenzije novih knjižnih in revijalnih objav

POETIKA IN KRITIKA /

presečišča filozofije in umetnosti (kratki eseji s področja filozofije in drugih humanističnih ved, družboslovja, umetnosti, literature, znanosti)

DOGODKI /

predavanja, posveti, okrogle mize, tribune, študij filozofije…  

POGOVORI /

pogovori z avtorji in avtoricami o filozofskih in družbenih temah

PREVODI /

iz prevaljske delavnice 

SLOVAR /

ključna termini s področja fenomenologije in hermenevtike   

POVEZAVE /

medijske oddaje, internetni viri

 

Mnenja (dolžina naj ne presega 4000 znakov s presledki) za večjezični forum Phainomene (v slovenskem, angleškem, nemškem ali francoskem jeziku) pošljite na naslov spletnega urednika (jurij.verc@phainomena.com ali info@phainomena.com)

ARHIV

26 /5/ 2014 Dean Komel – KRIZA KOT DISKRIMEN FILOZOFIJE
18 /11/ 2012 Dean Komel – EDITORIAL