AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

19-20. številka: Subjekt in eksistenca

Giambattista Vico, počelo, pesniška metafizika, Jan Bednarik, Immanuel Kant, antropologija, pedagogika, Edmund Husserl, fenomenologija, Max Scheler, Helmuth Plessner, Martin Heidegger, filozofska antropologija, Karl Löwith, Ivo Urbančič, Damir Barbarić, Dean Komel, grško poreklo etike, László Tengelyi, moralna avtonomija, Rudolf Bernet, subjektiviteta, Valentin Kalan, Descartes, mišljenje, pesništvo, Bernhard Waldenfels, tuje, prisvojitev, odsvojitev, tujost, tujerodnost, Katarina Majerhold, kultura, Robert M. Pirsic, kvaliteta, Hans Rainer Sepp, intencionalnost, videz, smisel videza