AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

27-28. številka: Tradicija in prestop

Damir Barbarić, trenutek, bit, čas, Heidegger, Pavel Kouba, smisel prisotnosti, Rainer Thurnher, ontologija, Dietmar Koch, tu-biti, Heinrich Hüni, fenomenologija, vloga govora, Peter Trawny, Hegel, Jünger, metafizika, interpretiranje, mišljenje, Ivan Urbančič, Jacques Derrida, moč dobre volje, Baruch de Spinoza, interpretacija Svetega pisma, Wilhelm Dilthey, hermenevtika, Jean Grondin, Gadamer, Avguštin, Günter Figal, filozofska hermenevtika, Dimitri Ginev, eksistencialno-ontološka interpretacija znanosti, Dean Komel, filozofska hermenevtika, Jan Bednarik, Enzo Paci, fenomenologija sveta, identiteta, Renato Cristin, fenomenologija interkulturnosti