AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

88-89. številka: Virtualities | 

Christophe Perrin, cogito, Descartes, Heidegger, Marion, reprezentacija, Denis Džanić, Derrida, Deleuze, diferenca, smisel, platonizem, Husserl, fenomenologija, Katarina Peović Vuković, računalniške igrice, virtualno, realno, tehnologija, transfer, Polona Tratnik, humanoidni roboti, tehnologija, družbenost, transhumanizem, Laura Potrović, telo, spomin, pozornost, ponavljanje, sinaptično prevzorčenje, interakcija, transformacija, reorganizacija, postajanje, Adriano Fabris, etika, komunikacija, deontologija, družba, virtualnost, Dean Komel, totalizacija, virtualnost, realnost, Heidegger, metafizika, Peter Trawny, Evropa, revolucija, medium, zgodovina, filozofija, Petar Bojanić, korporacija, realno, fiktivno, virtualno, pravni subjekt, oseba, Holger Zaborowski, vojna, mir, moderna, nacionalne in postnacionalne vojne, tehnologija, Alfred Denker, socialni svet, strukture izvrševanja, hermenevtika fakticitete, Dasein, internet, Philip Ogo Ujomu and Felix O. Olatunji, socialni red, skupnost, pravičnost, sodelovanje, Nigerija, Athanasia Glycofrydi-Leontsini, orientalizem, grška umetnost, slikarstvo, eksotizem, drugost, Žarko Paić, sodobna umetnost, teorija, politika, ideologija, ikonični obrat, podoba, estetika.