AVTORJI

PHAINOMENA

O PHAINOMENI

POVEZAVE

KONTAKT

SLEDITE NAM

43-44. številka: Začetki

Andrina Tonkli Komel, ironija, entuziazem, premaknjenost, pesništvo, Damir Barbarić, čudenje, Platon, božansko, brezpotnost, zgodovina filozofije, Peter Trawny, Apolon, Aristotel, bog, končnost, Dean Komel, eros, Hermes, hermenevtika, hermeneia, Valentin Kalan, domišljija, zaznavanje, duša, resnica, Tine Hribar, kategorija, fenomenologija, Aristotel, Heidegger, Janko Lozar, izročilo, zgodovina, nihilizem, bit, razpoloženje, Klemen Klun, Filon Aleksandrijski, judovstvo, helenizem, Sveto pismo, religija, alegorična razlaga, Teja Oblak, metafizika, emotivna govorica, religija, Berkeley, Aleš Košar, filologija, filozofija, pesništvo, mišljenje, Hölderlin, Stephan Günzel, Merleau-Ponty, Nietzsche, Rok Svetlič, praktična filozofija, etika, sodobna filozofija, Jože Hrovat, divja bit, robovi, vidno, Boštjan Narat, glasbeno delo, skladba, izvedba, zvočna tvorba